GYNA MS

Web stránka gynekologicko – pôrodníckej ambulancie  MUDR. Oravcová, Stará Turá

Informačný web pre gynekologickú ambulanciu. Súčasťou webu je i objednávkový systém.

Služby

grafika, kódovanie, správa a servis, aktualizácie

Spustenie:

04 / 2014

Odkaz: