HoryZonty

Festival dobrodružných filmov.

Od začiatku existencie festivalu HoryZonty máme tú česť pripravovať web stránku pre toto obľúbené podujatie. Prezentácia filmov, hostí, on-line rezervácia vstupeniek, komplexná internetová reklamná kampaň…

Služby

grafika, kódovanie, cms,  aktualizácie, reklama, sociálne siete

Spustenie:

07 / 2019

Odkaz: