Monolit Slovakia

Stavebná spoločnosť

Pomerne rozsiahla webová prezentácia spoločnosti. Súčasťou sú i samostatné web stránky jednotlivých projektov.

Služby

kódovanie, redakčný systém, správa a servis, sociálne siete, aktualizácie

Spustenie:

11 / 2018

Odkaz: