ZŠ Dolná Súča

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča

Rozsiahlejšia informačná web stránka rozdelená do jednotlivých sekcií. Web stránka je vytvorená v redakčnom systéme so štruktúrovaným prístupom – každý editor môže pristupovať len do zvolenej časti obsahu.

Služby

grafika, kódovanie, cms, správa a servis, aktualizácie

Spustenie:

03 / 2019

Odkaz: